Trưởng nhóm

english Head group

Về mặt Noh và Nagatoro, một loại nhạc cụ gõ. Một tập hợp các âm thanh bộ gõ liên tục và tiếng hét được sắp xếp theo một thứ tự nhất định được gọi là một bộ tay và là đơn vị nhỏ nhất tạo nên một cụm từ âm nhạc của một nhạc cụ gõ. , Có thể chia thành tay. Trong số đó, bộ tay làm nền tảng và là nền tảng của nhịp điệu được gọi là loại mặt đất, nhưng bộ đầu là một bộ nhằm phá vỡ sự tiếp nối của nơi này và thêm các đoạn văn. Bình thường với taiko Cái đầu Chỉ có một đầu được gọi là Kash Kashira, nhưng một chiếc trống lớn sử dụng một số đầu như đầu Kos, đầu Tatum và năm đầu và một trống nhỏ sử dụng đầu Odol, đầu Tatum và hai đầu.

Ngoài ra, có hai loại tay được gắn vào nhóm đầu: <Loại đốt / Loại cắt> để chuyển từ loại mặt đất sang loại đầu và <Loại trả về> để mở rộng loại đầu.
Satoshi