tách ra

english separates
Sự kết hợp khác nhau lên xuống. Áo len và váy, áo khoácváy và áo khoác nam thay đổi và quần thay đổi. Ngoài ra, đồ bơi cho phụ nữ chia lên xuống.