Van sống

english Live valve

Tổng quan

Benshi ( 弁士 ) là những người biểu diễn Nhật Bản đã cung cấp tường thuật trực tiếp cho các bộ phim câm (cả phim Nhật Bản và phim phương Tây). Benshi đôi khi được gọi là katsudō-benshi ( 活動弁士 ) hoặc katsuben ( 活弁 ).
Viết tắt cho hoạt động nhiếp ảnh gia . Trong kỷ nguyên phim câm, những người giải thích tại lịch chiếugiai đoạn trình chiếu, nói về màn hình theo màn hình. Một vai trò tương tự đã tồn tại ở nước ngoài, nhưng người ta nói rằng không có trường hợp nào bản thân Besshi phổ biến như Nhật Bản. Ban đầu Yoshihiro Komada, người đã thực hiện sơ bộ (sơ bộ) để tiết lộ phạm vi Vita tại Kanda Nishikikan ở Tokyo vào năm 1897. Sairo Aii, Yume Tokugawa và Ikoma Thunderstorm nổi tiếng, nhưng biến mất từ năm 1937 - 1938 khi bộ phim trở nên nổi tiếng.
→ Mục liên quan Khoảnh khắc