Apollodōros (Damaskus)

english Apollodōros (Damaskus)

Một kiến trúc sư La Mã hoàng gia đã hoạt động vào đầu thế kỷ thứ 2. Ông được cho là đến từ Damascus, Syria. Vào khoảng cuối thế kỷ thứ 1, ông đến Rome trong Đế chế Domiti và trở thành kiến trúc sư trưởng của Trajan. Ông chỉ trích các đền thờ Sao Kim và La Mã do Hoàng đế Hadrian thiết kế và bị trục xuất khỏi nó trong 130 năm, cuối cùng dẫn đến cái chết. Ông đã làm việc tại một thị trường như Cây cầu vĩ đại trên sông Danube (104-105), <Forum Traigate of Trajan> (107-113) ở Drobeta (nay là Turnu Severin) ở Romania. Ông cũng đã viết một cuốn sách kiến trúc có tựa đề là Poliorketika. Tính linh hoạt của anh ta có thể được nhìn thấy trong các tòa nhà công cộng bê tông sáng tạo thời bấy giờ, chẳng hạn như các hình thứcnhà tắm cực kỳ Hy Lạp.
Seiji Horiuchi