Huey Pierce Long

english Huey Pierce Long


1893.8.30-1935.9.10
Chính trị gia Hoa Kỳ.
Cựu, Thống đốc Louisiana, Cựu, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ.
Sinh ra ở miền bắc Louisiana.
Bỏ học tại Đại học Tulane. Sau khi làm luật sư, ông vào chính quyền bang Louisianalàm việc trong Ủy ban Đường sắt bang. Thống đốc cùng tỉnh năm 1928-31. Là thượng nghị sĩ liên bang vào năm 31 -35, ông đã để lại một vị trí quan trọng trong chính trị nhà nước như thành lập Trường Y khoa Đại học Bang và cải thiện tỷ lệ biết đọc biết viết, nhưng còn được biết đến với sự kiểm soát độc tài bởi các bộ máy chính trị hùng mạnh, nhà nước cơ quan lập pháp tôi đã cố gắng luận tội. Phổ biến với phong trào "phân phối tài sản" xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo và ủng hộ phân phối lại bằng các hạn chế tài sản tư nhân và thuế suất cao, được coi là một đối thủ mạnh của Roosevelt, nhưng đã bị ám sát.