Bài báo

english Article

tóm lược

  • một trong những lớp tạo tác
    • một bài báo về quần áo
  • văn xuôi phi hư cấu tạo thành một phần độc lập của một ấn phẩm
  • một định nghĩa có thể chỉ ra tính đặc hiệu của tham chiếu của cụm danh từ
  • một phần riêng biệt của một tài liệu pháp lý (như một đạo luật hoặc hợp đồng hoặc sẽ)
Từ thời Muromachi, các tài liệu do Shogun, Guardians và Daimyo phát hành dưới dạng đường thẳng, nhà xuất bản đã đặt cột hoa. Chúng tôi đã sử dụng tiền lương, cứu trợ (điềm báo), cấp đặc quyền, vv của các quan chức. Trong thời đại Edo, vị tướng này được sử dụng để trao cho Daimyo hơn 100.000 viên đá kiến thức hoặc cứu trợ.
→ Xem thêm Azukajo | giống như cứu trợ | Hirofumi Shirushichi | lãnh thổ quý tộc | Tomoyuki | Tomoyuki hàng địa chỉ