điều chỉnh

english tuning

tóm lược

  • hiệu chỉnh một cái gì đó (một dụng cụ hoặc mạch điện tử) theo tần số chuẩn
Một đoạn nhỏ chuẩn bị bầu không khí của giai điệu bằng cách điều chỉnh nhịp độ bằng hiệu suất của dây đàn guitar của gagaku. Những phương pháp điều chỉnh chính thức thành bài hát.
→ Mục liên quan Giai điệu