David Roy Eldridge

english David Roy Eldridge


1911.1.1.30-1989.2.26
Người chơi kèn Mỹ, ca sĩ nhạc jazz.
Sinh ra ở Pittsburgh, PA.
Anh bắt đầu làm việc trong các nhóm nhảy, rạp xiếclễ hội ăn thịt ở Chicago và sau đó đến New York. Hoạt động như một thủ lĩnh thổi kèn trong Dàn nhạc Arty Show từ năm 1944. Ông là thành viên của Benny Goodman, Coleman Hawkins và Count Basie. Giảm hoạt động kể từ '80 năm đau tim.