sóng âm

english acoustic wave

tóm lược

  • một làn sóng truyền âm thanh

Tổng quan

Sóng âm (còn được gọi là sóng âm thanh) là một loại sóng dọc truyền đi bằng phương pháp nén và giải nén. Sóng dọc là sóng có cùng hướng rung với hướng di chuyển của chúng. Các đại lượng quan trọng để mô tả sóng âm là áp suất âm thanh, vận tốc hạt, độ dịch chuyển của hạt và cường độ âm thanh. Sóng âm truyền với tốc độ âm thanh phụ thuộc vào phương tiện truyền qua.
Một sóng đàn hồitần số (khoảng 16 đến 20000 Hz mỗi giây) có cảm giác như âm thanh . Tốc độ lan truyền trong không khí được biểu thị bằng 331 + 0,6 tm mỗi giây (t là nhiệt độ ° C) và thay đổi theo nhiệt độ không khí. Đó là khoảng 1500 m mỗi giây trong nước, vài km trong chất rắn. Phản xạ , khúc xạ , giao thoa , nhiễu xạ v.v ... đều thể hiện các tính chất của chuyển động sóng. Những việc có một tần số lớn hơn được gọi là sóng siêu âm.