Claude B. Jones

english Claude B. Jones


1902.1.11-1962.1.17
Người chơi nhạc jazz Mỹ.
Sinh ra ở Borei, Oklahoma.
Gia nhập ban nhạc Shinko Jazz tại Springfield năm 1922, sau khi tham gia ban nhạc sinh viên Wilberforce College, và ghi danh cho đến 29. Kể từ đó, anh đã đi đến nhiều ban nhạc trong đó có Dàn nhạc Fletcher Henderson. Sau khi làm việc cho một công ty xúc xích một lần, anh đã đến Benny Carter, Dàn nhạc Machito, v.v., và chơi tại Dàn nhạc Henderson năm 50 tuổi, Dàn nhạc Duke Ellington năm 51. Sau đó, anh trở thành thuyền viên của tàu Hoa Kỳ, nhưng chết trên cùng một con tàu vào năm '62.