Gali arsenide

english Gallium arsenide
Nó là một chất bán dẫn hợp chất nhóm III-V và có nhiều tính năng trong hiệu suất. So với silicon , nó được sử dụng rộng rãi như một chất bán dẫn (bóng bán dẫn hiệu ứng trường rào cản Schottky, bóng bán dẫn di động điện tử cao) có tốc độ truyền điện tử cao, tiêu thụ điện năng thấptần số cao và hoạt động tốc độ cao. Chúng được gọi là chất bán dẫn gallium arsenide. cũng được sử dụng cho pin mặt trời (hiệu suất trao đổi cao tới 21%) và điốt laser . Laser bán dẫn được sử dụng để thu CD cũng thuộc loại này và nó được gọi là laser đỏ vì bước sóng của ánh sáng được tạo ra là 780nm.