Fujiwara

english Fujiwara
Kamakura đầu nhà thơ, nhà thư pháp. Một cháu trai của Fujihara Tadatomi , một đứa con của Kujou Kaneomi , đã đến với bộ trưởng nhiếp chính. Yoshi là chú của tôi. Học Waka từ Shuzo Fujiwara, tổ chức "Sáu trăm bài hát", anh đã thực hiện các hoạt động đơn độc liên quan mạnh mẽ đến ngôi nhà bên trái của đứa con trai và cũng tham gia vào bộ sưu tập " Shin Kokin Waka ". Nhiều người tập trung trong " Bộ sưu tập Senju Waka " bên dưới. thể hiện phong cách hát thanh lịch. Nó cũng xuất sắc trong văn bản, nó được gọi là Kyogoku Ryutsu chống lại Stream Temple hợp pháp của Tadatoshi. Có "Akiho Tsukisakuyo" trong bộ sưu tập nhà.
Vật phẩm liên quan Cuộn ba mươi sáu chiếc | Nhật ký giám đốc nguồn | Sáu trăm bài hát