du lịch

english travelogue

tóm lược

  • một bộ phim hoặc bài giảng minh họa về du lịch
Nó đề cập đến những gì ông đã viết những trải nghiệm / chuyến đi của mình khi đi du lịch trong một hình thức vượt ra ngoài <record> và chiếm một vị trí độc nhất trong văn học. "Biểu tượng hướng dẫn Hy Lạp" bao gồm (thế kỷ thứ hai) của Pausanias, "The Travels of Marco Polo" của Marco Polo, hồ sơ chèo thuyền, như Vasco da GamaMagellan nổi tiếng. Nói bất cứ ý định văn học nào theo nghĩa hẹp, Montaigne, Goethe, Stendhal của Hành trình Ý, "Hành trình Tây Ban Nha" của Gautier, "Ngư dân đảo băng" của roti, Gide của "Hành trình Congo" và "Hành trình Liên Xô" là ví dụ. Ở Nhật Bảnnhiều tác phẩm báo chí, như " nhật ký Tosa ", " Oku no Okichi ", v.v., mà nhà thơ và haiku (bậc thầy) haiku (bậc thầy) haiku sẽ nắm giữ.