Joseph Kainz

english Joseph Kainz


1858-1910
Diễn viên người Đức.
Sinh ra ở Hungary.
Được đào tạo tại Dàn nhạc Meiningen và ra mắt vào năm 1874 tại Vienna. Chuyển đến Nhà hát Tòa án Munich vào năm 80, có mối quan hệ thân thiết với Bayern King Ludwig II, và cạnh tranh với nữ diễn viên nổi tiếng Agnes Zorma ở ghế Berlin của Đức, mới thành lập năm 83, để tuyên bố một thế giới. Bước vào Nhà hát Burgth ở Vienna năm 99 và rất giỏi trong các vai chính như Shakespeare và Schiller, và nhờ sự tinh tế của lời thoại và tâm lý học, ông là một diễn viên nổi tiếng, người đã thiết lập một giai đoạn trong nhà hát Đức trước khi xuất hiện chủ nghĩa tự nhiên rạp hát. đã có.