Xi lanh Cass

english Cass cylinder
Một loại trống đất sét được sử dụng trong âm nhạc truyền thống Nhật Bản. Thay vì đặt da trên khung như trống kẹp thông thường, hãy dán da trực tiếp vào thân và thắt chặt bằng một sợi dây gắn vào đầu. Âm thanh thật buồn tẻ. Nghệ thuật dân gian, nhưng đặc biệt thường được sử dụng, chẳng hạn như trong không khí lưu lượng (lưu lượng không khí) hệ thống một người đứng múa lân, được tích hợp ở ghế thấp hơn (ghế thấp hơn) âm nhạc.
Vật phẩm liên quan Trống Taiko