Hayashi Atsushi

english Hayashi Atsushi
Học giả Azuchi vào giữa thời Edo. Một đứa con của ông Hayashi . Tênthời tiết mùa xuân. Tôi gọi nó là Fengoka. Đối lập với Nho giáo là một nhà sư, anh ta có toàn bộ kiểu tóc của mình, nhưng khi anh ta được chuyển đến Yushimanhà nguyện / trường gia đình của Hayashi (Rinku) vào năm 1691, khi anh ta trở thành Shangpyeong , Entering, ông Oku · Kozengi và trở thành người đứng đầu trường đại học (thần của trường đại học ) được gọi. Hayashiya sau đó là người đứng đầu trường đại học.