Hampton Hawes

english Hampton Hawes


1928.11.13-1977.5.22
Người chơi piano jazz Mỹ.
Sinh ra ở Los Angeles, California.
Khi còn làm việc ở trường trung học, anh làm việc chuyên nghiệp và đóng chung với Big Jay McNee Lee. Sau khi tốt nghiệp, anh biểu diễn cùng Dexter Gordon, Wadel Gray và những người khác. Được biểu diễn với Charlie Parker vào năm 1947. Đã tham gia Shorty Rogers, v.v. cho '51 -52. Ghi danh vào quân đội '52 và đóng quân tại Nhật Bản. Tạo thành một bộ ba của bản thân sau khi giải giáp. Vào năm '58 -64, anh rút khỏi thế giới âm nhạc vì ma túy, nhưng đã trở lại và tham gia '68 Newport Jazz Festival. '69 dễ dàng đi đến châu Âu và châu Á. '71 qua châu Âu. Tham gia Liên hoan nhạc Jazz Montreux vào năm 73. Công việc đại diện "Hampton Hawkes Trio Vol. 1-3", v.v.