hình

english stapes
Ossicles
Blausen 0330 EarAnatomy MiddleEar.png
Auditory ossicles: Malleus, incus and stapes
Auditory ossicles-en.svg
Details
Part of Middle ear
Identifiers
Latin Ossicula auditus,
ossicula auditoria
MeSH D004429
TA A02.1.17.001
FMA 52750
Anatomical terms of bone
[edit on Wikidata]

tóm lược

  • ossicle hình cánh khuấy truyền âm thanh từ incus đến ốc tai

Tổng quan

Các quầng (còn gọi là ossicles thính giác ) là ba xương ở một trong hai tai giữa là một trong những xương nhỏ nhất trong cơ thể con người. Chúng phục vụ để truyền âm thanh từ không khí đến mê cung chứa đầy chất lỏng (ốc tai). Sự vắng mặt của các thính giác sẽ tạo ra mất thính lực từ trung bình đến nặng. Thuật ngữ "ossicle" có nghĩa đen là "xương nhỏ". Mặc dù thuật ngữ này có thể chỉ bất kỳ xương nhỏ nào trên khắp cơ thể, nhưng nó thường dùng để chỉ malleus, incus và stapes (búa, đe và khuấy) của tai giữa. Tai giữa là một trong những xương nhỏ nhất trong cơ thể con người.
Một trong những xương tai .