dấu hiệu cuộc gọi

english call sign
Cả hai gọi mã. Mã để xác định một đài phát thanh, bao gồm một bảng chữ cái và một số. JAA ~ JSZ, 7JA ~ 7NZ, 8JA ~ 8NZ được phân phối đến Nhật Bản dựa trên chuỗi mã gọi quốc tế. Ví dụ, chương trình phát sóng số 1 của NHK Tokyo là JOAK.