Laura Hecquet

english Laura Hecquet
Chức danh công việc
Ballerina Paris Opera Etoile

Quốc tịch
Pháp

Nền tảng học vấn
Nhạc viện quốc gia Paris Trường múa ba lê Paris

Nghề nghiệp
Năm 2000, ông trở thành hiệu trưởng tại Nhạc viện Quốc gia Paris và theo học tại Trường múa ba lê Paris. Gia nhập Paris Opera ballet vào năm 18 tuổi vào năm 2002. Collife năm 2004, Sue năm 2005. Trong bài kiểm tra quảng bá vào cuối năm 2014, anh sẽ trở thành Premiere Dances, nhảy phiên bản Nureev "Swan Lake" vào tháng 3 năm 2015, và được bổ nhiệm Etoile.