Siri Hustvedt

english Siri Hustvedt
Chức danh công việc
Nhà văn nhà thơ

Quốc tịch
Hoa Kỳ

Sinh nhật
Ngày 19 tháng 2 năm 1955

Nơi sinh
Northfield, Minnesota

Nền tảng học vấn
Trường đại học St. Olaf Đại học Columbia (Văn học Anh)

trình độ
Tiến sĩ Văn học Anh (Đại học Columbia) [1986]

Nghề nghiệp
Tôi lớn lên trong một gia đình Na Uy và có một tuổi thơ độc đáo "Tôi đã học tiếng Na Uy trước tiếng Anh". Ông đến Đại học St. Olaf nơi cha ông đang giảng dạy và tiến tới Đại học Columbia vào năm 1978. Nhà văn đã kết hôn Paul Auster năm '81. Trình bày 'Đọc cho bạn', một tập thơ trong '82, trong khi giảng dạy, chỉnh sửa và dịch. Ra mắt với tư cách là nhà văn cho cuốn tiểu thuyết dài 90 năm "Gazekushi" và đã giành được sự yêu mến trong một phong cách kết hợp sự tinh tế của đô thịsự nhạy cảm ngây thơ. Những cuốn sách khác bao gồm "Thông báo Fermere" (2005) và "Phụ nữ với phụ nữ" (2010).