Richie Kamuca

english Richie Kamuca


1930.7,23-1977,7,22
Người chơi saxophone tenor Mỹ.
Sinh ra ở Philadelphia, Pennsylvania.
Tên thật Richard Camuuka.
Ông học saxophone tenor trong những ngày học trung học, và đã hoạt động trong các ban nhạc lớn như Dàn nhạc Stan KentonDàn nhạc Woody Harman từ năm 1952, và cũng hoạt động trong các nhóm nhỏbờ biển phía tây. Sau khi chuyển đến New York, anh ấy tham gia ban nhạc hòa nhạc Jerry Mulligan vào năm 62, và kể từ năm 72, anh ấy đã hoạt động trong công việc phòng thu và các nhóm nhỏ trên truyền hình Los Angeles, và anh ấy đã tích cực làm việc cho đến khi anh ấy bị ung thư. Tác phẩm đại diện của nhóm Ritchie Camuqua Quartet '(Chế độ) và Tiếng Ritchie Hồi (Concord).