Quyền lực

english Powerful
Nó cũng được viết là độ cứng. Những thứ cũ được hồi lại leo lên Lingshan gánh vác trọng tải, chẳng hạn như người khổ hạnh (khổ hạnh) và linh mục chiến binh. Hiện tại, nó đề cập đến một người mang tải trọng của người leo núi ở phía sau. → Sherpa / khàn