huyền thoại

english myth

tóm lược

  • một câu chuyện truyền thống được chấp nhận là lịch sử, phục vụ để giải thích thế giới quan của một dân tộc

Tổng quan

Thần thoại là một thể loại văn hóa dân gian bao gồm các câu chuyện đóng vai trò cơ bản trong xã hội, chẳng hạn như các câu chuyện nền tảng. Thần thoại thường bao gồm những câu chuyện linh thiêng về các vị thần. Theo nhà dân gian Phần Lan Lauri Honko:
Một câu chuyện hay một câu chuyện như sự tự hiểu lâu đời nhất của một con người thao túng biểu tượng của ngôn ngữ. Từ nguyên của thần thoại như tiếng Anh là thần thoại Hy Lạp. Vì nó là một sản phẩm theo ngôn ngữ, sự đa dạng và tương đồng phát sinh theo như nó là, và nó có logic vốn có. Tất cả mọi thứ như sự xuất hiện của các vị thần, sự ra đời của loài người, nguồn gốc của văn hóa, mở ra vũ trụ (Kaijiku) đều được kể lại. Điều quan trọng là phải nghĩ về thần thoại như một bài thơ (poyeesis)> đó là sản phẩm của một ngôn ngữ sống và lưu giữ ký ức xa xôi của nhân loại dưới hình thức riêng của nó, chứ không phải là một công cụ của đức tin hay ý thức hệ. → thần thoại .
→ Xem thêm người kể chuyện | Văn học thiếu nhi | TeiOsamu