Takanori Kojima

english Takanori Kojima
Một lãnh chúa từ miền Bắc và miền Bắc buổi sáng, dường như là " Taiheiji ". Sinh tử chưa biết. Một người của Bizen (Ben). Wada Nó được gọi là con của Biedo Moriyoshi. Không hoàn thành mục đích cướp hoàng đế Godaigo trên đường phân phối cho Oki do sự nhiệt tình của Motomu Hiroshi Masahiro, giao phó lòng trung thành với hoa anh đào của hoa anh đào của hoàng đế Mimasaka Noguchi <thời gian tốt nghiệp. Liên quan đến thực tế của Takan, nó đã gây tranh cãi từ thời Meiji, nhưng lý thuyết hiện sinh dường như có ảnh hưởng hiện nay.