Asmy (`Abd al-Malik al-Aṣma`ī)

english Asmy (`Abd al-Malik al-Aṣma`ī)

Văn học và nhà sinh học Ả Rập. Mặc dù tên thật của anh là Ibn Caribe, anh đã nói về nhiều điều cổ xưa và được đặt tên là Asmy (người kể chuyện). Sinh ra ở Basra, từ bộ lạc Kais và sau đó ở Baghdad. Ông có một trí nhớ mạnh mẽ và ghi nhớ 12.000 cụm từ thơ cũ giống Razaz, và giữ 18 cuốn sách trong tay. Trong số hơn 40 cuốn sách, vẫn còn khoảng 13 cuốn sách, nhưng hầu hết trong số chúng có liên quan đến thơ và tên của các loài động vật và thực vật. Trên tất cả, thơ Assimilar Thơ Thơ nổi tiếng là một tập thơ cũ.
Osamu Ikeda