Whitey Mitchell

english Whitey Mitchell


1932.2.22-
Diễn viên, nhà văn hài kịch.
Sinh ra ở Hackensack, New Jersey.
Còn được gọi là Gordon B. (Whitey) Mitchell.
Bạn diễn cùng Tony Scott, Herbie Man, Candido, v.v., và hành động trong một nhóm của những năm cuối thập niên 1950. Năm '56, ông tham gia Dàn nhạc Oscar Pettiford và nghiên cứu sự sắp xếp trong album Manny. Vào những năm 60, ông rời nhạc jazzlàm việc như một nhà văn hài kịch. Đại diện làm việc "Woity Mitchell 6" và như vậy.