Mabel Smith

english Mabel Smith


1924-
Nhạc sĩ Hoa Kỳ.
Sinh ra ở Jackson, Tennessee.
Năm chín tuổi, cô đã giành được Memphis Cotton Carnival. Trở thành ca sĩ của Dàn nhạc Bradshaw tí hon từ năm 1947. Xuất hiện trong bộ phim kỷ lục "The Jazz of Midsummer Night" trong '58 Newport Jazz Festival.