tính toán các biến thể

english calculus of variations

tóm lược

  • phép tính cực đại và cực tiểu của tích phân xác định

Tổng quan

Văn học Đài Loan đề cập đến văn học được viết bởi người Đài Loan bằng bất kỳ ngôn ngữ nào từng được sử dụng ở Đài Loan, bao gồm tiếng Nhật, tiếng Hán Đài Loan (Phúc Kiến, Hakka và tiếng Quan Thoại) và tiếng Austronesian.
Cả hai phương pháp đa dạng. Một lớp toán học xử lý vấn đề tìm giá trị tối đa / tối thiểu hoặc giá trị tối đa / tối thiểu ( tối đa / tối thiểu ) của một hàm lấy một số thực làm một tập hợp các hàm và lấy các giá trị thực. Một ví dụ điển hình là vấn đề tìm độ dài (hàm được hiển thị bằng tích phân của hàm) nhỏ nhất trong số các đường cong (được biểu thị bằng các hàm tọa độ) nối hai điểm trên một bề mặt cong cho trước. Nguyên tắc phe tối thiểu của cơ họcnguyên tắc Fermat quang được thể hiện dưới dạng các nghiên cứu đa dạng.
→ Mục liên quan Euler | Phân tích | Số lượng hiệu ứng | Ba vấn đề cơ thể