Câu hỏi

english Question place
Sở Kamakura và Mạc phủ Muromachi. Cái tên này xuất phát từ từ <question> có nghĩa là một cuộc đối đầu trong vụ kiện. Được thành lập vào năm 1184. Người quản gia đầu tiên là Yasunobu Miyoshi . Đầu Kamakura, vụ kiện nói chung, quyền tài phán đối với các phiên tòa dân sự như chấp nhận kiện tụng và cho vay và vay tiền gốc. Mạc phủ Muromachi cũng theo gương của Mạc phủ Kamakura, nhưng dần dần giảm chức năngxử lý việc lưu trữ tài liệu.
→ Vật phẩm liên quan Mạc phủ Kamakura | Quản gia | Mạc phủ Muromachi