Mei Shochiku

english Shochiku Mei
Tập, tên bài hát của bài hát Koto. Mitsubashi (Mitsobashi) Thành phần của một chỉ định tiếng lóng. được sáng tác ở Osaka trước khi thưởng thức. Đồ vật tay. Crane in Temple (Vine), Ume with Nigi (Uglyu), Plum tre / Côn trùng âm thanh trong mặt trăng, nổi tiếng như một bài hát vui vẻ. Bàn tay của koto khác nhau tùy thuộc vào trường. Như những ca từ / ca khúc đồng nhất như "Tre mới Shochiku", "Meiji Shochiku Mei", "Showa Shochiku Mei".