McCoy Tyner

english McCoy Tyner


1938.12.11-
Người chơi piano jazz Mỹ.
Sinh ra ở Philadelphia, Pennsylvania.
Thành lập một tổ hợp của riêng mình vào năm 15 tuổi, tham gia nhóm của Benny Corson trong '59 Jazz Jazz Tet, và trở thành thành viên của combo mới của Jean Coltrane kể từ '60. Sau đó, anh ấy đã dẫn đầu combo của riêng mình sau '66, và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ trong một màn trình diễn mạnh mẽ khi trở lại Châu Phi. Vào năm '78, nó đã được đón nhận nồng nhiệt bởi chuyến lưu diễn được thực hiện tại Milestone All Stars. Các tác phẩm đại diện bao gồm "Sahara".