Kitsitsushko

english Kochitsushko
Lính Ba Lan, chính trị gia. Nó được gọi là cha đẻ của phong trào độc lập. Sau khi du học tại Pháp, ông trở thành trợ lý cho Washington trong cuộc chiến tranh Cách mạng Độc lập Hoa Kỳ , tham gia phong trào cải cách tự do vào năm 1784 sau khi trở về nước. Nó đã bị quân đội Nga bắt giữ khi hướng dẫn cuộc nổi dậy vũ trang năm 1794 (chổi) sau khi chia rẽ Ba Lan lần thứ hai, và chết ở Thụy Sĩ sau khi ân xá đặc biệt.