Ernst Theodor Rietschel

english Ernst Theodor Rietschel
Chức danh công việc
Giáo sư Miễn dịch học, Đại học L Cantereck

Quốc tịch
nước Đức

Đặc sản
Nội độc tố

trình độ
Bằng tiến sĩ. (Đại học Freiburg)

Huy hiệu huy chương
Asahi-Nhật Bản-Nhật Bản-Nhật Bản (2011)

Nghề nghiệp
Sau khi tiến hành nghiên cứu tại Viện Miễn dịch học Max Planck, năm 1980, ông trở thành Giáo sư về Miễn dịch học và Vi sinh, Đại học L Cantereck và Giám đốc của Viện Bolster. Chủ tịch Hiệp hội nội độc tố quốc tế từ năm 1990. Ông cũng từng là chủ tịch của Hiệp hội Leibniz.