Joe Benjamin

english Joe Benjamin


1919.12.24-1974.1.26
Máy nghe nhạc bass của Mỹ.
Sinh ra ở New Jersey.
Ông học violin từ khi còn nhỏ và hoạt động như một người chơi bass trong Dàn nhạc Mercer Ellington năm 1946. đã hoạt động trong nhóm Sarah Bourne được hai năm kể từ '55. Khép lại cuộc đời của '74 tai nạn xe hơi.