Edward Fenech Adami

english Edward Fenech Adami
Chức danh công việc
Chính trị gia Cựu tổng thống Malta

Quốc tịch
Malta

Sinh nhật
Ngày 7 tháng 2 năm 1934

Nơi sinh
Birkirkara

Nền tảng học vấn
Đại học Valletta

Nghề nghiệp
Gia nhập Đảng Quốc gia Malta năm 1961. Sau khi làm luật sư, ông trở thành đại biểu Quốc hội vào năm 69 và trở thành lãnh đạo của Đảng Quốc gia vào năm '77. '87 -96 Thủ tướng. Vào tháng 9 năm 1998, ông đã giành được đa số trong các cuộc bầu cử quốc hội, trở thành thủ tướng đầu tiên trong hai năm. Chủ tịch 2004-2009. 1990 và 2004 đến Nhật Bản.