Hidefumi

english Hidefumi

Lee Cho họa sĩ đến Nhật Bản năm 1424 (Oei 31). Ngày sinh không rõ. Có một tác phẩm tiêu chuẩn là "Sumitake Bamboo Book", và nó thể hiện phong cách vẽ tranh thời nhà Li với con dấu của <Eiraku Yang Wood Dragon, 20 tuổi, Hokuyosha, Hidefumi> và con dấu của <Hidebun>. "Sanshui Zoufu" (Bảo tàng Nghệ thuật Cleveland) và "Hayashi Kazuyasu Zu" (Bảo tàng Quốc gia Kyoto) với cùng một loại con dấu được để lại, nhưng không giống như phong cách của "Sumitake Zukan", nó có vẻ là bút lông của một người khác. Sự khác biệt với <Soga (Li) Hidefumi>, người báo cáo rằng lịch sử hội họa vào thời Edo là tổ tiên của trường phái Soga, người đã phục vụ gia đình Echizen Asakura vào buổi sáng, không rõ, nhưng thời kỳ hoạt động là giống nhau. Thêm vào đó, <Hidefum xì-tin, người chết ở vùng Hida năm 1530 (Kyoroku 3), ở một độ tuổi khác và có lẽ là một người khác.
Susumu Hayashi