Nils Gustav Dalén

english Nils Gustav Dalén


1869.11.30-1937.12.9
Nhà phát minh, kỹ sư người Thụy Điển.
Cựu tổng giám đốc của Accumulators khí.
Tôi sinh ra ở Stentorup.
Sau khi tốt nghiệp trường Công nghiệp Kalmar, anh học tại Đại học Công nghệ Zurich, và sau khi trở về Nhật Bản, anh gia nhập Gas Accumulators và sau đó trở thành Tổng Giám đốc. Năm 1912, ông đã phát minh ra tuabin hơi, máy hút sữa và các máy móc khác, và giành giải thưởng Nobel Vật lý vì thành tựu phát minh ra bộ điều khiển tự động cho bình tích khí cho ngọn hải đăng. Vào năm 13, anh ta để mắt đến vụ nổ trong một thí nghiệm hóa học, nhưng vẫn tiếp tục thí nghiệm suốt đời và dẫn đầu nghiên cứu kỹ thuật thử nghiệm.