lắng nghe

english listening

tóm lược

  • hành động chăm chú
    • bạn có thể học được rất nhiều chỉ bằng cách lắng nghe
    • họ tạo ra âm nhạc hay - bạn nên cho họ nghe

Tổng quan

Vị trí âm thanh là việc sử dụng âm thanh để xác định khoảng cách và hướng của nguồn hoặc phản xạ của nó. Vị trí có thể được thực hiện một cách chủ động hoặc thụ động, và có thể diễn ra trong các chất khí (như khí quyển), chất lỏng (như nước) và trong chất rắn (như trong trái đất).
Để đào tạo cơ bản về âm nhạc, hãy nghe một âm thanh nhất định, xác định nhịp điệu, giai điệu, hòa âm và vân vân. bình thường để viết trên giấy nhân viên.