Peter Pendleton Eckersley

english Peter Pendleton Eckersley


1892-1963.3.18
Kỹ sư vô tuyến Anh.
Sinh ra ở Mexico.
Một kỹ sư vô tuyến ở Vương quốc Anh, đã phát sóng thường xuyên đầu tiên ở Vương quốc Anh. Từ năm 1923, ông là kỹ sư trưởng của Công ty Phát thanh Truyền hình Anh (BBC). Vào năm 25, đợt phát sóng năng lượng cao sóng dài đầu tiên được thực hiện. Tác phẩm của anh là "Sức mạnh đằng sau micro" ('41).