biến tần

english inverter

tóm lược

Tổng quan

Biến tần nguồn , hay biến tần , là một thiết bị điện tử hoặc mạch điện thay đổi dòng điện một chiều (DC) thành dòng điện xoay chiều (AC).
Điện áp đầu vào, điện áp đầu ra và tần số, và xử lý công suất tổng thể phụ thuộc vào thiết kế của thiết bị hoặc mạch điện cụ thể. Biến tần không tạo ra bất kỳ nguồn điện nào; nguồn được cung cấp bởi nguồn DC.
Biến tần nguồn có thể hoàn toàn bằng điện tử hoặc có thể là sự kết hợp của các hiệu ứng cơ học (như bộ máy quay) và mạch điện tử. Biến tần tĩnh không sử dụng các bộ phận chuyển động trong quá trình chuyển đổi.
Mạch thực hiện chức năng ngược lại, chuyển đổi AC thành DC, được gọi là bộ chỉnh lưu.
Thiết bị hoặc mạch để chuyển đổi dòng điện trực tiếp sang dòng điện xoay chiều. Biến áp xoay chiều ngược, chỉnh lưu thủy ngân , thyratron , chopper, v.v ... được sử dụng, nhưng nhiều ứng dụng thyristor cho công suất cao và bóng bán dẫn cho công suất thấp. Bộ chuyển đổi AC - AC chuyển đổi từ dòng điện xoay chiều sang dòng điện xoay chiều khác kết hợp với bộ chỉnh lưu đôi khi được gọi là biến tần.