Harb Jeffries

english Harb Jeffries


1916.9.24-
Ca sĩ nhạc jazz người Mỹ.
Sinh ra ở Detroit, Michigan.
Hợp tác với Howard Band, Erskine Tate, Earl Hynes, v.v., đã tham gia Dàn nhạc Duke Ellington năm 1940 và "Flamingo" thành công vào tháng 12 cùng năm. Từ chức năm 42 và trở thành ca sĩ solo. '50 Đếm mỗi ngôi sao '(Carol) đạt '50. Trong những năm 50 và 60, ông hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Các tác phẩm khác bao gồm "Nói không phải vậy" (Bethlehem).