Judy McGrath

english Judy McGrath
Chức danh công việc
Doanh nhân Cựu Chủ tịch / Giám đốc điều hành của MTV Networks

Quốc tịch
Hoa Kỳ

Sinh nhật
Ngày 2 tháng 7 năm 1952

Nơi sinh
Scranton Pennsylvania

Tên thật
McGrath Judith Ann <McGrath Judith Ann>

Nền tảng học vấn
Tốt nghiệp trường Cao đẳng Cedar Crest

Nghề nghiệp
Làm việc như một copywriter cho Warner Amex Satellite Entertainment (sau này là MTV Networks) vào năm 1981 thông qua tạp chí "Glammer" và "Mad Moiselle". Chủ tịch và Giám đốc điều hành (CEO) của MTV Networks từ 2004-2011. Ông là giám đốc sản xuất của bộ phim "Căn hộ Jaws". Anh thường được chọn là "người phụ nữ có ảnh hưởng nhất" của tạp chí kinh tế Mỹ "Forbes" "Fortune".