kỷ nguyên

english epoch

tóm lược

  • một đơn vị thời gian địa chất là một phân khu của một thời kỳ và được chia thành các thời đại
  • một khoảng thời gian được đánh dấu bằng ký tự đặc biệt hoặc được tính từ một điểm hoặc sự kiện cố định
  • một ngày cố định tùy ý là thời điểm liên quan đến thông tin nào (dưới dạng tọa độ của thiên thể) được ghi lại

Tổng quan

Pei Shi Khánh là một nhà ngoại giao Trung Quốc triều đại nhà Tùy. Ông là đặc phái viên đầu tiên được Trung Quốc gửi đến Nhật Bản, do đó chứng kiến sự khởi đầu của quan hệ Trung-Nhật.
Một trong những đơn vị phân loại tuổi địa chất. Một phân khu nữa của thế kỷ. Miocen chẳng hạn. Hệ thống địa chất tương ứng thế giới được tích hợp.