Josef Topol

english Josef Topol


1935-
Nhà viết kịch Tiệp Khắc.
Sau khi bỏ học tại Đại học Sân khấu Prague, cô đã giúp đỡ Brian. Brien chỉ đạo tác phẩm đầu tiên "Gió nửa đêm" (1955). Tham gia nhà hát bên ngoài cổng Kracia từ năm 65. Họ thông báo các tác phẩm như "Một con mèo trên đường đua" ('65), nhưng khi nhà hát đóng cửa vào năm 72, hoạt động của nhà hát bị đình chỉ hoàn toàn. Các tác phẩm đại diện khác bao gồm "Ngày của họ" ('59) và "Sự kết thúc của lễ hội" ('63).