Annabella

english Annabella


1910.7,14-
Nữ diễn viên người Pháp.
Sinh ra ở Seine.
Tên thật Suzanna Charpantiere.
Ra mắt tại "Napoleon" năm 1926 và được biểu diễn tại "Le Milion" và "Kita Hotel", v.v., và đã giành được "Giải thưởng Nữ diễn viên Liên hoan phim Venetian" tại "The Eve of Battle".