Học

english Study

Maruzen Xuất bản đọc tạp chí. Nó là loại lâu đời nhất của loại hình này. Xuất bản lần đầu năm 1897 với tên Manabi no Toshibi. Hàng tháng, 30 trang hoa cúc. Từ vấn đề thứ ba, đã hợp nhất Báo cáo Nhật Bản và phương Tây Văn phòng phẩm và văn phòng phẩm Giá thị trường hàng tháng (1882 xuất bản lần đầu), với một danh mục phương Tây mới ở cuối cuốn sách. Tên được đổi thành Sinh viên Light Light từ năm 1902, và thành Sinh viên Sinh năm 2003. Satoshi Uchida Nội dung được đổi mới sau khi (1901 tham gia) phụ trách chỉnh sửa, và đặc biệt kết quả khảo sát về vấn đề "kiệt tác phương Tây trong thế kỷ 19" tháng 1 năm 1902 đã trở nên phổ biến. Sau trận động đất lớn Kanto, ấn phẩm đã bị đình chỉ trong Chiến tranh thế giới thứ hai, và sau chiến tranh, nó đã được tái bản vào năm 51
Katsumi Yahagi