Teddy Charles

english Teddy Charles


1928.4.13-
Nhạc sĩ Hoa Kỳ.
Sinh ra ở Thác Chickaby, Massachusetts.
Hoạt động trong Dàn nhạc Benny Goodman năm 1948 với tên Teddy Cohen, và trong '49 Chubby Jackson Dàn nhạc. Thực hiện trong combo nhỏ kể từ '51. Hoạt động trong bộ tứ của riêng mình kể từ '53. Tham gia Hội thảo Jazz Consortors từ '53 và tham gia '55 Newport Jazz Festival. Phụ trách việc sắp xếp '55 Blue Blues / Miles Davis '. Hoạt động theo hướng mới 5 từ '64. Các tác phẩm tiêu biểu là "Coolin" và "Jazz trong vườn".