Willie Jones

english Willie Jones


1929.10.20-1968.5
Người chơi nhạc jazz Mỹ.
Sinh ra ở Brooklyn, thành phố New York.
Còn được gọi là Williams Jones.
Gia nhập Joe Mad's Music Mad Caps từ giữa những năm 1940. Tham gia phiên '53 Thelonious Monk và thu âm album. đã được ghi nhận và giành được danh tiếng trong "Thứ sáu ngày 13" trong Monk 5 bao gồm Sony Rollins, và gia nhập nhóm Charles Mingas vào năm 55, và một tay trống trong tác phẩm đại diện của '56 ở Mingas, 'Người đàn ông vượn người phục vụ'. Ngoài ghi trong '61, ông cũng làm việc như Charlie Parker, Cecil Bain, và những người khác.