Isabelle Weingarten

english Isabelle Weingarten


? -
nữ diễn viên.
Có một nhà văn tiên phong Roman Wengarten là cha của mình. Ông là một người mẫu, được tìm thấy bởi Robert Bresson, và ra mắt trong "Đêm trắng" (1971). Hình ảnh được làm mới trong bộ phim "Đức lên và xuống" của Tây Đức ('82), xuất hiện như một nữ diễn viên. Cùng năm, anh đến Nhật Bản biểu diễn tại show thời trang Takada Kenzo.